Γραφεία/Εμπορικές επιχειρήσεις

Το Videofied είναι ιδανικό για την προστασία γραφείων και επιχειρήσεων, λειτουργώντας σαν κανονικό σύστημα συναγερμού αλλά παρέχει μεγαλύτερη προστασία με το βίντεο επαλήθευσης και την άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Το Videofied μπορεί να εγκατασταθεί σαν καινούργιο “αυτόνομο σύστημα συναγερμού” αν δεν υπάρχει ήδη άλλο σύστημα συναγερμού. Το Videofied μπορεί επίσης να αναβαθμίσει τα κλασσικά συστήματα συναγερμών με βίντεο επαλήθευσης για μεγαλύτερη προστασία.

Το αναβαθμισμένο πακέτο στηρίζεται στο ήδη υπάρχον σύστημα – οπλίζει και αφοπλίζει όταν το κυρίως σύστημα είναι οπλισμένο. Το Videofied προστίθεται πολύ συχνά σαν συμπληρωματικό στρώμα ασφάλειας σε συγκεκριμένους στόχους υψηλής αξίας όπως χώροι με μετρητά, θησαυροφυλάκια και γραφεία διευθυντών.

Πλεονεκτήματα για γραφεία και εμπορικές επιχειρήσεις

  • Αυτόνομο σύστημα συναγερμού για νέες εγκαταστάσεις
  • Αναβαθμισμένο πακέτο για την ενίσχυση του παραδοσιακού συστήματος συναγερμού
  • Μεγαλύτερη προστασία για περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας.