Εγκαταστάσεις απορριμάτων και ανακύκλωσης

Το Videofied είναι το κατάλληλο εργαλείο για τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης γιατί παρέχει άμεση ενημέρωση. Καθώς το σύστημα Videofied είναι φορητό, μπορεί να μεταφερθεί καθώς αλλάζουν τα επίπεδα αποθεμάτων και τα μέταλλα μετακινούνται. Το Videofied είναι μια μεγάλη καινοτομία στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις CCTV. Η Videofied δίνει το σήμα, και το σύστημα CCTV παρέχει επιπλέον πληροφορίες για την παρακολούθηση.

Οφέλη για Άχρηστα Yards και την ανακύκλωση

  • Εξωτερική λειτουργία σε αντίξοες συνθήκες
  • Αποδεδειγμένο ιστορικό συλλήψεων στην κλοπή χαλκού και την κλοπή μετάλλων
  • Μικρό μέγεθος καθιστά συγκαλυμμένη εγκατάσταση απλή και αποτελεσματική