Εξωτερικός Ανιχνευτής Κίνησης με κάμερα – OMV

Ο Εσωτερικός Ανιχνευτής Κίνησης με κάμερα, είναι μία συσκευή που λειτουργεί με μπαταρίες, χρησιμοποιεί αισθητήρα κίνησης με ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα, βίντεο και φωτισμό υπερύθρων, είναι σχεδιασμένος να ανιχνεύει μια εισβολή, στιγμιαία καταγράφει ένα 10 δευτερολέπτων (ρυθμιζόμενο) βίντεο και στέλνει το σήμα συναγερμού με βίντεο στο Κέντρο Λήψης Σημάτων όπου γίνεται άμεσος έλεγχος/επαλήθευση, με απάντηση προτεραιότητας και  άμεση επέμβαση.

Μπορεί να τοποθετηθεί με την βάση Mounting Arm Kit.

Product Features

 • Video Colour
 • Operating temperature -30° / +60°C
 • Tamper with an accelerometer captor
 • IP 65 Weatherproof
 • Angle detection 90° by default
 • 3 lenses in the box:
  • Vertical curtain
  • Horizontal curtain (pet immune)
  • Longer range
 • Masking kit
 • Input/Output
 • Up to 4 years battery life
ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΈΝΤΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ