ΚΛΣ Παρακολούθηση

ΚΛΣ Παρακολούθηση

Τα βίντεο στέλνονται αυτόματα στο ΚΛΣ

Όταν ένας από τους ανιχνευτές κίνησης ενεργοποιείται, το σύστημα εκδηλώνει συναγερμό με τον ίδιο σχεδόν τρόπο με ένα τυποποιημένο σύστημα συναγερμών, αλλά ο ανιχνευτής κίνησης δημιουργεί επίσης ένα βίντεο 10 δευτερολέπτων που στέλνεται αυτόματα με το συμβάν σε ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων(ΚΛΣ).

Ένα ΚΛΣ είναι διαθέσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο όλη την εβδομάδα για να ελέγξει το σύστημά σας και όταν παραλαμβάνεται ένας συναγερμός, ο χειριστής θα είναι πάντα σε θέση να ελέγξει τι έχει ενεργοποιήσει τον ανιχνευτή κίνησης. Ο χειριστής μπορεί έπειτα να στείλει άμεση επέμβαση για ένα πραγματικό περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι ψευδείς συναγερμοί μπορούν να απορριφθούν.

Με το Videofied, το ΚΛΣ παρέχει:

  • Επαλήθευση βίντεο: πραγματική παρείσφρυση;
  • Εξοικονόμηση χρόνου: καμία ανάγκη να ενεργήσει όταν πρόκειται για έναν ψευδή συναγερμό
  • Απάντηση προτεραιότητας σε περίπτωση πραγματικού γεγονότος
  • Προσφορά στους τελικούς χρήστες ενός ευρέως φάσματος προϊόντων για ποικίλες εφαρμογές
  • Προσφορά στους τελικούς χρήστες μιας σειράς υπηρεσιών και πρόσθετων επιλογών με την εφαρμογή για smartphone Videofied 2.0.

Για να εξασφαλίσουν μια αποτελεσματική προστασία, τα προϊόντα Videofied εγκαθίστανται πάντα από τεχνικούς ασφαλείας.

Videofied η παραδοσιακά συστήματα συναγερμού;

Γιατί να διαλέξεις το Videofied;