Πίνακας XL

Πίνακας XL με φωνή και βίντεο δίνει στους χειριστές του Κέντρου Λήψης Σημάτων “μάτια και αυτιά” ώστε να αντιδράσουν αποτελεσματικά και να εξασφαλίσουν την άμεση επέμβαση της αστυνομίας.
Ένας Αναγνώστης καρτών στο πληκτρολόγιο του πίνακα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να οπλίσουν / αφοπλίσουν το σύστημα με την απλή μετακίνηση της κάρτας κοντά στο πληκτρολόγιο. Το σύστημα δίνει ηχητική και οπτική επιβεβαίωση ότι οπλίζει / αφοπλίζει. Μια σειρήνα είναι ενσωματωμένη στον πίνακα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Άμεσο βίντεο της εισβολής με 2-way voice σήματος GSM / GPRS
  • Έως 19 συσκευές (Ανιχνευτές Κίνησης, σειρήνες, επαφές, πληκτρολόγια …)
  • Ενσωματωμένος Αναγνώστης καρτών όπλισης/ αφόπλισης για ευκολία στη χρήση
  • Έως 4 χρόνια ζωής της μπαταρίας
  • Κεραία ενσωματωμένη
ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΈΝΤΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ