Προϊόντα

Προϊόντα

Το Videofied είναι ένα πλήρες σύστημα ασφαλείας με όλες τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για να καταστεί επιτυχής κάθε εγκατάσταση και κάθε χώρος ασφαλής. Τα προϊόντα είναι εντελώς ασύρματα και χωρίς καλώδια, με την επικοινωνία να γίνεται εξ ολοκλήρου με σήμα GSM και  λειτουργεί με μπαταρίες. Ένα σύστημα μπορεί επίσης να είναι καλωδιωμένο και προσαρμοσμένο ώστε να επικοινωνεί μέσω Ethernet.

Ανίχνευση

Οι Ανιχνευτές Κίνησης είναι συσκευές που παρέχουν την επαλήθευση βίντεο για οτιδήποτε ή οποιονδήποτε έχει ενεργοποιήσει τον αισθητήρα κίνησης. Ο Εσωτερικός Ανιχνευτής Κίνησης είναι ασύρματος και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε συστήματα ασφαλείας Videofied.

Πίνακες Συναγερμού

Ο πίνακας συναγερμού είναι το κομβικό σημείο του συστήματος μας, το οποίο επικοινωνεί με τις περιφερειακές συσκευές, τις υπάρχουσες ενσύρματες συσκευές και αποστέλλει τα βίντεο συναγερμών/σήματα μέσω GSM ή ETHERNET στον Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Σειρήνες

Εντελώς ασύρματες, μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα οπουδήποτε χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτουν τρύπες, κεραίες ή καλώδια. Πολλαπλές σειρήνες μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα σύστημα.

Όπλιση

Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος Videofied αποκρυσμένα, σε μια τοποθεσία, σε ένα κτίριο, εσωτερικά και εξωτερικά με αυτές τις ασύρματες συσκευές.

Λογισμικό

Το πακέτο λογισμικού Frontel Receiver είναι απαραίτητo για την σύνδεση με το Κέντρο Λήψης Σημάτων με σκοπό την παρακολούθηση των συστημάτων Videofied.

Επαλήθευση κάθε φορά

Videofied = “βίντεο” + “επαλήθευση” – Κάθε σύστημα Videofied θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν Ανιχνευτή Κίνησης καλύπτοντας τα περιουσιακά στοιχεία και τα βασικά σημεία εισόδου όπου θα μπορούσε να εμφανιστεί ο εισβολέας. Δώστε στο σπίτι ή την επιχείρησή σας το όραμα που αποδίδει προτεραιότητα απόκρισης και επισπεύδει συλλήψεις, για να σταματήσει πραγματικές απειλές … πριν την πρόκληση ζημιών.