Οι εταιρείες ενέργειας χρειάζονται μια λύση ασφάλειας για τους υποσταθμούς που να είναι αποτελεσματική, προσιτή και επεκτάσιμη- το Videofied είναι η απάντηση. Σε αντίθεση με κάμερες CCTV ή συστήματα που είναι βασισμένα στο DVR, το Videofied δεν χρειάζεται να είναι στον υποσταθμό του δικτύου IP. Όλες οι επικοινωνίες μπορούν να γίνουν από το διαδίκτυο. Το Videofied 900MHz RF είναι σε στρατιωτική συχνότητα και λειτουργεί στις αντίξοες συνθήκες του υποσταθμού. Οι κάμερες μπορούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε να προστατέυουν τον χαλκό και τα καλώδια. Το Videofied ειδοποιεί τις εταιρείες για τις διαρρήξεις σε εξέλιξη, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα, προτού προκληθεί καταστροφή. Το βίντεο επαλήθευσης είναι καθοριστικό και ζωτικής σημασίας, καθώς αυτά τα λίγα λεπτά βοηθάνε στην αποφυγή ενδεχόμενων διακοπών λειτουργίας και στο σημαντικό κόστος επισκευής.

Πλεονεκτήματα για Υποσταθμούς

  • Η ασύρματη και χωρίς καλώδια εγκατάσταση μειώνει το κόστος.
  • Αρκετά προσιτό οικονομικά για συνεταιρισμούς
  • Αρκετά αποτελεσματικό για επενδυτές ιδιόκτητων εγκαταστάσεων
  • Δεν υπάρχει ανάγκη να συδεθεί στο IP δίκτυο του υποσταθμού.
  • Η προτεραιότητα άμεσης επέμβασης από την αστυνομία προστατεύει τις υποδομές ζωτικής σημασίας, χωρίς ψευδείς συναγερμούς.

Περιπτωσιολογικές μελέτες και Δημοσιεύσεις