Το πακέτο λογισμικού Frontel είναι απαραίτητο για την λειτουργία Κέντρου Λήψης Σημάτων για την παρακολούθηση των συστημάτων Videofied.

Επικοινωνία με εμάς

Διαδικασία: 

  1. Κατά τον συναγερμό, τα σήματα Videofied λαμβάνονται από το Frontel. Η διασύνδεση των υπηρεσιών του Frontel θα εξασφαλίσει γρήγορη και εύκολη διαχείριση.
  2. Ο Frontel στη συνέχεια, αποστέλλει τα στοιχεία της ειδοποίησης στο λογισμικό του Κέντρου Λήψης Σημάτων και εμφανίζει το βίντεο σε επιφάνειες εργασίας.

Αν έχετε ήδη ένα λογισμικό παρακολούθησης, είναι δυνατή η ενοποίηση με Frontel Services.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Το Frontel χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ασφαλείας.