Tühjalt seisvad ehitised / ruumid

Videofied on suurepärane lahendus tühjalt seisvate ehitiste jaoks, kuna see ei nõua hoonelt elektri-, telefoni- ega internetiühendust. Kuna Videofiedi süsteem on kergesti teisaldatav, saab selle ehitise müümise või lammutamise korral uutesse hoonetesse ümber paigutada. Puutevõtme võib jätta lukukarpi, et kinnisvaramaaklerid saaksid puutevõtmelugejat kasutades süsteemi aktiveerida ja deaktiveerida. Süsteemile võib seadistada ka 7-päevase graafiku automaatseks aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.

Eelised tühjalt seisvate ehitiste jaoks

  • Kiire juhtmevaba paigaldus ja ümberpaigutamine
  • Säästlik alternatiiv valvuritele ja valveteenustele
  • Reaalsete sissemurdmiste videokontroll koos turvafirma efektiivse reageerimisega
  • Puudub vajadus kütte- või ventilatsiooniseadmete järele – seadmed töötavad ka karmides tingimustes