Frontel is software met een ontvangstsyteem, software voor installatie op afstand, een module voor video verificatie, etc. Frontel moet worden begruikt in combinatie met de software van de bewakingscentrale om het Videofiedsysteem te beveiligen. (Neem contact met ons op voor een lijst van compatibel beveilingssoftware).

Onze software partners

Product eigenschappen

  • Frontel is een applicatie bestemd voor mensen die werkzaam zijn in de beveiligingsbranche