Videofieds system används för att skydda isolerade oljetankar som är ett lätt mål för tjuvar. Videofied är perfekt för korttidsskydd vid t.ex service och underhåll av olje eller kemiska raffenaderier då produktionen är stoppad. Vid behov och ändrade förutsättningar kan Videofied systemet flyttas och kamerorna  ställas om på annan plats.