Videofieds produkter är anpassade för att skydda bilskrotar mot vandalism (skadegörelse, batteristöld punkterade däck…).  Eftersom de kan flyttas, kan MotionViewer kamerorna skydda olika områden då man t.ex flyttar fordonen. Videofieds produkter installas lätt och överallt.

Fördelar

  • Fästkit är ett tillbehör som gör det möjligt att rikta MotionViewer kamerorna dit man vill
  • 100% sladdlöst
  • Fungerar utomhus med nattseende