Videofied kan installeras överallt. Det behövs varken extern strömkälla eller fasta telefonlinjer!

Utomhusområden samt isolerade platser är ofta vandaliserade. De är speciellt utsatta då de oftast är dåligt skyddade. Videofied Kan lösa detta problem genom att erbjuda helt sladdlösa produkter som anpassas efter olika miljöer och klimat (värme, torka och kyla..)

Ta helt bort falsklarm genom att välja ett mobilt och överkomligt larmsystem som kan installeras överallt !