Frontel är ett mjukvara mottagningsprogram som möjliggör programmering på distans,  ett medel för att göra videoverifikation etc. För att övervaka ett Videofiedsystem behövs ett Frontel i kombination med larmcentralens mottagningsprogram (kontakta oss för en komplett lista på integrerade larmprogram).

SOFTWARE PARTNERS

Produktsinformation

Frontel är gjort för använding inom professionell säkerhet.