GSM torn behöver en säkerhetslösning som är både effektiv och som kan utvecklas. Videofied är lösningen!  Videofieds produkter informerar företagen vid inbrott och ger möjlighet till snabbt gensvar. Proxläsren BR eller en  smartphone kan användas av företagen som står för GSM tornen då de vill larma på och av  Videofied systemen.