Videofied Kan installeras överallt. Det behövs varken extern ström eller fasta  telfonlinjer! !

Jordbruksmiljöer är ofta oskyddade och utsätts ofta för vandalism och stöld.  Videofied Kan lösa detta problem genom att erbjuda helt sladdlösa produkter som anpassas efter olika miljöer och klimat (värme, torka och kyla..)     Ta helt bort falsklarmen genom att välja ett överkomligt och mobilt larmsystem som kan installeras överallt.

Fördelar för användning inom jordbruket

  • Snabb och omedelbar insallering
  • Utomhus skydd för svår terräng
  • En panel kan koppla upp till 24 detektorer