Knappsatser XMA & XMB

Knappsatserna XMA & XMB är alfanumeriska och trådlösa. De är batteridrivna och framtagna för att programmera och ställa in Videofieds säkerhetssystem

XMB modellen har en integrerad proxläsare (fungerar med VT larmbrickor).

Produktinformation

  • Temperaturtålighet från -10° till +40° C
  • Inbyggd ljudsignal (bip vid fördröjd ingång/utgång och vid alarm)
  • 3 olika panikknappar (bortkoppling möjlig)
  • Batteritid : 4 år
  • Helt trådlösa knappsatser som möjliggör programmering överallt
PRODUKTBLAD INSTALLATIONSBLAD