Metallstölder kan ske var som helst… Det är därför det behövs ett larmssyetm som kan installeras överallt.  Eftersom Videofieds system är helt sladdlösa och fungerar med hjälp av GPRS kan de skydda objekt där  dyrbara metaller används. Tack vare Videofied kan ni ta emot en video på stölden direkt istället för upptäcka brottet och som följd timmarna av dyrbar reparation, först efteråt.