Produkter

Produkter

Videofied är ett komplett säkerhetssystem med ett stort antal detektorer och tillbehör som gör det möjligt att installeras på alla olika områden.
Våra produkter kan köras helt sladdlöst tack vare GSM/GPRS nätet samt batteridrift. Systemet kan även kopplas till ström och köras på IP ethernet.

Detektion

MotionViewers kamerorna är Videofied larmsystemets ögon  Med MotionViewers kamerorna kan ni se och verifiera uppkomsten till alarmet.

Verifiera, agera!

Centralenheter/Paneler

Centralenheterna/panelerna är hjärtat i Videofied larmsystem .De kommunicerar med  detektorerna tack vare RFteknik och skickar sedan videos till larmcentralen tack vare GSM/GPRS eller Ethernet.

Signal

Inne som ute på ett skyddat område kan sirenerna tjuta för att signalera inbrott.

Användingsområde

Larma på, larma av, programmera Videofieds larmsystem på plats, på distans, inomhus, utomhus…många möjligheter med Videofieds olika produkter.

Program

Programmet FRONTEL gör det möjligt att ta emot alarmen  (endast för larmcentralerna).

Videoverifikation

Videofied = “video” + “verifikation” — Alla Videofieds larmsystem ska ha minst en MotionViewer för att Videoverifiering ska kunna göras. MotionViewers måste placeras vid huvudingångarna  på platsen som ska skyddas . Videoverifikation möjliggör en snabb och anpassad  reaktion vid upptäckt inbrott.