Var uppkopplad mot din Videofied systempark. Hall kontakten med dina kunder

Toolbox gör att installatören kan koppla upp sig och kommunicera med centralpanelen via Videofied cloud. Toolbox fungerar genom valfri webläsare.

Inställningar av er centralpanel är syncroniserad med inställningar i Videofied Cloud. Toolbox är en verktygslåda där man kan ändra inställningar virtuellt och därmed sköta Videofied system på distans.

Virtuellt underhåll

Toolbox gör det möjligt att göra underhåll: ta en bild från kamera i systemet, förbigå en detektor, lägga till eller ta bort en kodbricka, lägga till en detektor på distans, kolla centralpanels status samt kolla status på samtliga detektorer.

Sköta kundkonton

Företagets teknikansvarig använder UNDERHÅLLSKONTO Toolbox från Videofied.

Ett installationsv erktyg

Toolbox är ett program för underhåll som på distans gör det enkelt att ändra inställningar på Videofiedsystem.

Ett underhåll utan fel

Toolbox gör det möjligt att göra ändringar och underhåll utan att det blir fel. Detta genom att enkelt göra obligatoriska parametrar tydliga och visa vad som saknas , men också möjligheten att dölja viktiga parametrar som inte bör ändras med Toolbox.