Konsekvenser av den ekonomiska krisen är att vi har ett ökande antal utrymda lokaler. Nedlagda affärer och tomma hus, oskyddade lokaler används av inbrottstjuvar för att ta sig in i närliggande lokaler. Tillvägagångsättet är enkelt: De gör ett hål från den utrymda lokalen till lokalen de vill in till, på  detta sätt undviker de larm installerade i dörrar och fönster på där de bryter sig in. Sedan kan de ta föremål och skicka dem genom hålet till den tomma lokalen.

Fördelar

  • Spara kostnader
  • Sladdlös installering
  • Lätt att göra ändringar i larminstallationen vid behov